BasakLojistik

Basak aims at continuous perfection by improving the product range and providing the best quality service relying on the experience and vision of their executives.

Mission

To become a company; maximizing the satisfaction of its clients and employees with its position in the sector, image and corporate characteristics.

Vision

To become constant, strong and innovative among the leading companies shaping the logistics sector by ensuring the sustainable and profitable growth.

Contact

You can see the address and contact information of locations

Kalite Politikamız

Geçmişten gelen uzmanlığımızla, deneyimli ve eğitimli personelimizle birlikte bütün faaliyetlerimizde; İnsan sağlığını, çevreye ve doğaya saygıyı, kaliteyi, yüksek teknolojiyi ön planda tutarak; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimizi sürekli geliştirerek ve yasal mevzuatlara uyarak;  yenilenebilir enerji sektöründe örnek ve öncü bir firma olmayı amaç edindik. Müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki beklentilerini karşılayıp, müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak; Müşteri ihtiyaçlarını, taleplerini ve beklentilerini belirlemek, yerine getirmek ve müşteri memnuniyetinin sürekliliğini sağlamak Müşteri mülkiyetine ve özeline saygılı olmayı ilke edinerek, sürekli gelişime açık bir anlayışla sektöründe “öncü ve örnek” olmayı amaç edinmiştir. Ulusal, Uluslararası Standartlara ve yasal şartlara uygun yüksek kaliteli mal ve hizmetler üretmek, Firma imajını devamlı yükseltmek Kalite ve verimliliği artırarak şirketimizin karlılığını sağlamak, Çalışanların mutluluğunu sağlamak, Sektörümüzle ilgili teknolojik yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak takip etmek ve müşterilerimize sunmak, Tüm personele kalite bilincini yaymak, eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırmak, takım çalışması prensibini benimsetmek ve böylece sürekli gelişme faaliyetlerine katkıda bulunmalarını sağlamak, Müşterilerimizin şimdiki ve gelecekteki beklentilerini karşılayıp, müşteri memnuniyetini sürekli arttırarak

Kişisel Verilerin Korunumu Kanuna göre;

Kuruluşumuz bünyesinde bulunan Bilgi güvenliği yönetim sistemimizin sürekli gelişimini sağlamak için: Bilgi varlıklarını tanımlamayı bu varlıkların, İşe etkisini: varlığı yerine koyma maliyeti, bilginin gizliliği, imaja olan etkisi, yasal ve hukuki yükümlülükler bakımından yaratacağı zararı gibi konuları ele alarak, Tehdit olasılığını: zayıflıkların çokluğu ve varolan kontrollerin bu zayıflıkları ne kadar kapatabildiği, saldırgan motivasyonu, bilginin rakipler için cazibesi, erişim kontrollerindeki açıklar ve bilginin bütünlüğüne ilişkin tehlikeleri ele alarak, Bilginin gizliliği, bütünlüğü ve erişimine ilişkin riskleri belirlemeyi,  değerlendirmeyi, Kabul edilebilir seviyenin üzerinde bulunan tüm varlıklar için gerekli kontrolleri uygulamayı, Bilgi güvenliği süreçlerinin performansını ölçmeyi, Bu verilerden hedefler üretmeyi, Zayıflıklarımızı ve tehditleri alt yapı, çalışma ortamı, donanım, yazılım ve eğitim yatırımlarıyla en aza indirgemeyi, İşimizin, müşterilerimizin ve yasal şartların gerektirdiği güvenlik şartlarını karşılamayı Taahhüt ederiz. Politikalar, yönetimin gözden geçirme toplantılarında gözden geçirilmekte, belirlenen hedefler doğrultusunda gerektikçe revize edilmektedir. Bilgi güvenliğinde politikalar belirlenirken; bilginin işlenirken, iletilirken ve muhafaza edilirken gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik esas alınacağı da anlatılmakta, risk yönetimi yaklaşımı da vurgulanmaktadır.

Basak Group Companies

Contemporary Approach To Logistics Managment and Right Solution